Skräddarsydd IT-support för ditt företag

Med oss får du mer än bara IT-support, du får en nära partner med över 20 års erfarenhet av IT. Vi har en servicedesk här i Stockholm som snabbt kan hjälpa till med IT frågor eller de problem som uppstår, både via telefon och på plats. Med våra kompetenta tekniker får du hjälp med allt från vanliga användarfrågor, felsökning och felavhjälpning till installation och konfiguration. Något som är väldigt viktigt för oss är personlig service och partnerskap, så att anpassa servicedesken efter era behov är en självklarhet.

Vilka delar kan vi ta hand om inom support?

  • Telefonsupport– Support på befintlig IT-miljö med möjlighet till tilläggstjänster. Användarsupport med fjärrstyrning eller guidning över telefon. Felsökning och åtgärdande av fel i IT-miljön som vi gemensamt skrivit avtal på samt dialog med tredjepartsleverantörer.
  • Onsite support – På platsen support för konfiguration, felsökning och uppsättning av ny IT-utrustning. Där vi kan ta hand om både mjukvara, hårdvara och nätverk.
  • Dokumentation – Dokumentation av IT-mijö och fel som uppkommer för att enklare hjälpa till i framtiden.
  • Analysbehov – Vi kan göra behovsanalyser för att lyfta fram förslag på förbättringar och åtgärder.
  • inköp – Support vid inköp av hårdvara, mjukvara och andra tekniska delar.
  • Behörigheter – Sätta upp behörigheter i kataloger, mappar och andra strukturer för att säkerställa att rätt personer får rättigheter på rätt ställen.

 

Låt oss hjälpa er, få mer tid till annat

Det viktigaste är en tydlig dialog för att vi ska kunna hjälpa er uppfylla era IT behov. Så vi kan anpassa supporten och ge er mer tid till att fokusera på andra delar av verksamheten. Så ta gärna kontakt med oss antingen via formuläret nedan eller någon av oss ansvariga så ser vi hur vi kan hjälpa er och ge er mer tid till annat.

 

Här är några vanliga delar vi tillhandahåller support för:


Skrivarproblem

Vi hjälper till med printer problem så som uppkopplingsfel, fel på skrivarköer och att underhålla om så skulle behövas. Vi kan även hjälpa till med att förse er med toners och andra delar som kräver kontinuerligt arbete.

 

 

 

Nätverk

Att finnas tillhands när det uppstår nätverksproblem så som uppkopplingsproblem, när nätet ligger nere eller att man behöver nya enheter uppkopplade finns vi här. Behoven kan vara många då nätverket är en självklarhet i en välfungerande verksamhet.

 

 

 

Applikationer och mejl

Att kunna starta igång alla viktiga applikationer och mejl känns som en självklarhet men vad gör ni när det inte startar, vi finns gärna tillhands och hjälper till när problemen infinner sig.

 

 

 

Hårdvara

Skärmar, hårddiskar och andra viktiga komponenter ska bara fungera. Låt oss säkerställa er utrustning så ni snabbt kan vara på banan igen fall något skulle gå snett.

 

 

 

Operativsystem

Vi är experter inom Windows och är en stöttande hand när ni stöter på problem, allt från konfigurationer till felsökningar.

 

 

 

Telefoni

Telefoner har blivit ett viktigt arbetsverktyg och något som ska integreras med diverse system. Vi hjälper er med era telefoner och guidar er när det behövs.