Våra kärnvärden är snabba, trevliga och lönsamma och det kommer du att märka om vi får hjälpa dig!

 

 

Varför ska man anlita Thalamus?

 

För att lyckas med en rekrytering krävs både förståelse och kunskap om den bransch det handlar om. Vi är specialister inom IT & Teknik och gör ca 100 rekryteringar per år. Våra rekryteringskonsulter har 19 års erfarenhet av IT & teknikrekryteringar och ett mycket stort nätverk. Där vi annonserar på många rekryteringsiter, besöker gymnasieskolor, universitet och olika jobbmässor. Utöver det letar vi i olika CV-databaser samt genom sociala medier som LinkedIn och Facebook.  Eftersom vi intervjuar så mycket kandidater  så  vi får smörja entrédörren och serva kaffemaskinen varje vecka har vi ständigt nya relevanta personer i vårat nätverk.

 

EXEMPEL PÅ GENOMFÖRDA REKRYTERINGAR

INOM TEKNIK:

Processingenjörer, Elektronikingenjörer Civilingenjörer, Forskningsingenjörer, Serviceingenjörer, CAD ritare, Programmerare, Kvalificerade Montörer, Maskiningenjörer, Maskintekniker, Servicetekniker, logistiker och Tekniska inköpare.

INOM IT:

Systemspecialister, Applikationskonsulter, Databasadministratörer, Driftstekniker, Helpdeskmedarbetare, Projektledare, IT Chef, IT-support, IT-administratör, Nätverksadministratör, Utvecklare, PC-tekniker, Nätverkstekniker, Servertekniker, Systemarkitekter, Web och Systemansvariga.

 

HR-TJÄNSTER

Vi tillhandahåller även kvalificerade HR-tjänster. Vi fungerar som en utökad specialistresurs till befintliga personalavdelningar och/eller som en egen HR-avdelning till företag som saknar egen sådan. Du kan anlita en HR-konsult i begränsad omfattning (hel- eller deltid) eller till vissa specifika uppdrag/projekt. Det kan handla att komma igång med utvecklingssamtal, rekryteringar, rehabilitera, utveckla ledarskapet eller göra