IT-skolan: Vilka olika metoder/format används för applikationspaketering? Del 6

Kaj Boving

MSI – Windows Installer Service (Ursprungligt namn: Microsoft Installer) .MSI är ett filformat för installationspaket (MSI-paket) som används av Windows.

Microsoft Windows Installer är en mjukvarukomponent/installationsmotor som används för installation, underhåll och borttagning av mjukvara på Microsoft Windows plattformar.

Ett MSI-paket är egentligen en databas som innehåller samtlig information om hur en applikation ska installeras. Det går även att parallellt med databasen lagra programfilerna. All nödvändig information och alla filer kan alltså representeras av en enda fil, ett MSI-paket.

När installationen startar kommer motorn att tolka databasen för att bygga upp installationen.

MSI-paket

Databas

• Information om bl. a installationens utseende, dialogrutor, knappar
• Information om installationens händelseförlopp
• Information om programfiler, registernycklar, genvägar, sökvägar, användarnamn, produktnycklar

Windows Installer

1. Läser in ett MSI-paket
2. Bygger upp ett grafiskt fönster utifrån informationen i MSI-paketet
3. Fastställer hur händelseförloppet ska vara, dvs. när filer ska kopieras, i vilken ordning dialogrutor ska visas, när ett skript ska köras
4. Startar installationen 5. Kopierar filer, registernycklar registreras, genvägar skapas
6. Installationen avslutas

Programfiler
Kan vara en mapp där filerna är samlade eller paketerade i ett MSI-paket.

 

Applikationsvirtualisering

Ett begrepp för ett antal tekniker som syftar till att kapsla in/isolera applikationer från det operativsystem de exekveras på.

Applikationsvirtualisering syftar till att ge en enklare installation och/eller lättare flyttbarhet/åtkomst av applikationer. Är ett komplement till traditionell paketering och förenklar paketeringsprocessen vilket leder till minskade kostnader och risker.

Virtualiserade applikationer riskerar inte att påverka eller förstöra för operativsystem eller andra lokalt installerade applikationer och därmed får man en stabilare och mer pålitlig dator.

Alla applikationer går dock inte att virtualisera oavsett vilken teknologi man använder. Ungefär 50-70% av applikationsfloran kan virtualiseras och resterande paketeras på traditionellt sätt med exempelvis AdminStudio.

Det finns ett flertal tekniska lösningar på applikationsvirtualisering och vilken som är bäst beror på vilka övriga behov som finns samt vilken spridning applikationen har och övriga krav på eventuella databaser eller applikationsservrar.

APP-V – Microsoft Application Virtualization:
Bygger på att applikationen ”spelas in” och sparas i en central databas och behörighetsstyrs genom rättigheter i Active Directory.

En App-V klient installeras på användarens PC och ansluter mot App-V servern vilket gör det möjligt att alltid ha rätt applikationer samt att alla användare kör rätt versioner. En bonus är att det är enkelt att följa upp licensutnyttjandet.

Citrix – Application Streaming:
Citrix XenApp fungerar i stort som Microsoft App-V men XenApp kontrollerar vid varje programuppstart vilken dator som startar applikationen och vilken bandbredd m.m vilket gör det möjligt att starta applikationen från servern vid låg bandbredd och lokalt på PC-klienten vid högre bandbredd eller då applikationen ej kräver databas eller applikationsserveråtkomst. Applikationerna är även tillgängliga offline.

Vmware – Thinapp:
VMware ThinApp virtualiserar Windows-baserade applikationer agentlöst. ThinApp har även tekniker som gör att flera virtuella applikationer kan kommunicera med varandra så att funktioner inne i ett program kan kalla på funktioner i en annan virtuell applikation.
Placerar du paketet på en filserver kommer paketet streamas ut till användaren automatiskt.

Tillbaka till bloggen