IT-skolan: Vad gör en paketerare?

Kaj Boving

Här nedan är några av de delar en paketerare gör:

Tester – funktionstest

Ett viktigt moment vid paketering är tester av den paketerade applikationen. Efter installation på standard-klient utför man funktionstester inloggad med användarbehörighet respektive administratörsrättighet. Kan applikationen öppnas och fungerar dess funktioner som tänkt? Är applikationen kompatibel med övriga applikationer?

Ofta sker samarbete med systemadministratörer och superusers som under en period testar applikationen i test och skarp drift innan den installeras för samtliga användare.

 

Konflikttest

Via verktyg som Application Manager i AdminStudio utförs konflikttester gentemot övriga paketerade applikationer för att ytterligare säkerställa en korrekt leverans.

Test-utskick via distributionsverktyg

T. ex. SCCM (Microsoft System Center Configuration Manager) Först till test- klienter/användare och vid korrekt funktion till övriga klienter eller läggs dem upp i en självbetjäningsportal där behörig användare för ett program själv kan välja att installera en paketerad applikation.

 

Dokumentering

En annan viktig del är att dokumentera paketeringsförfarande och tester efter fastställd dokumentationsmall. Utgör värdefull hjälp vid behov av felsökning, justering, ompaketering eller paketering av ny version av dig eller annan paketerare.

 

Andra uppgifter som ofta ingår är att:

  • ha en tät kommunikation med beställare, testare och externa leverantörer Det är viktigt att vara lyhörd för vad verksamheten vill uppnå och samtidigt ha känslan för vad som är görligt inom ramen för standardplattformen.
  • arbeta efter fastställda rutiner för att på ett effektivt sätt hantera mjukvara/klienter i en komplex IT-infrastruktur.
  • följa upp och kvalitetssäkra leveranser.
  • utgöra ett stöd för projekt och förvaltningar inför uppgraderingar eller migreringar.
  • utföra felsökning och problemlösning i en miljö med bred applikationsflora.
  • bistå med second- / thirdlinesupport.
Tillbaka till bloggen