IT-skolan: Vad gör en paketerare?

Kaj Boving

Ibland har man hand om hela kedjan från beställning av kravställare till paketering, testning samt utrullning till klientplattform och därefter ansvara för uppgradering, kvalitetssäkring samt supportering av installerade paket.

I andra paketeringsuppdrag kan uppgiften vara att endast applikationspaketera och kringuppdragen sköts av andra tekniker.

Exempelscenario

 • Kravställare inkommer med beställning av paketering av applikation.
 • En verksamhet har ofta en fastställd rutin vad som gäller för att en applikation ska paketeras.
 • Ex. Hur många användare har applikationen? – > 5 användare utförs paketering, i annat fall får man använda sig av manuell installation.
 • Finns redan likvärdigt program paketerat?
 • Vilka ska använda och vad ska applikationen användas till?
 • Applikationens hård- och mjukvarukrav måste vara uppfyllt i aktuell miljö.

Vid en godkänd paketering börjar du som paketerare med research om applikationen. Information söks på applikationens eventuella hemsida, deployment-/tekniksidor på Internet. Andra källor kan vara administratörs- och/eller användarmanualer. Finns redan befintlig paketeringsdokumentation för en föregående version är det till stor hjälp och kan oftast helt eller delvis följas för den nya applikationspaketeringen.

Applikationen testinstalleras och man kan avgöra beroende på kravställarens önskan vad som ska installeras, om applikationen kräver andra program installerade för funktion och vissa funktioner kan behöva tas bort som automatisk uppdatering och tips-dialogrutor.

Installationsmediat avgör paketeringsmetod vid traditionell msi-paketering:

 • .exe – här utförs en inspelning av applikationens installation och konfiguration som sparas som en .msi-fil.
 • .msi – här använder man sig av en redigeringsfil (.mst) till originalfilen (.msi) där konfigurationen sparas och originalfilen hålls intakt.
 • Filer – här paketerar man från grunden en .msi-fil innehållande de filer, registernycklar, genvägar e.t.c som applikationen ska innehålla.

Om applikationen i stället ska paketeras virtuellt används den metod som företaget har valt, d.v.s antingen:

 • APP-V – Microsoft Application Virtualization
 • Citrix – XenApp Application Streaming
 • Vmware – Thinapp
Tillbaka till bloggen