IT-skolan: Vad är paketering? Del 1.

Kaj Boving

IT-skolan

Med hjälp av ett paketeringsverktyg konfigureras och “paketeras” kommersiella som företagsspecifika applikationer för att sen installeras via ett distributionsverktyg till PC-klienter eller till en virtuell miljö.

Förr använde man sig av disketter eller cd för manuell mjukvaruinstallation vilket var tidskrävande och ej standardiserat.

Med övergång till applikationspaketering säkerställs en standardiserad installation av mjukvara på PC-klient med enhetlig konfiguration som också tillser att de olika applikationerna inte hamnar i konflikt med varandra. En korrekt paketeringsstandard orsakar inte konflikter med operativsystemet eller andra applikationer.

Paketerade applikationer installeras, repareras och avinstalleras på ett automatiserat och konsekvent sätt.

Andra fördelar är att löpande uppgraderingar kan hanteras effektivare samt Total Cost of Ownership (TCO) minskar betydligt då behovet av support eller tekniker på plats minimeras.

Tillbaka till bloggen