IT-skolan: Vad är paketering?

Kaj Boving

Paketering är att med hjälp av ett paketeringsverktyg konfigurera och “paketera” kommersiella som företagsspecifika applikationer för att de sedan installera dessa via ett distributionsverktyg till PC-klienter eller till en virtuell miljö.

Förr använde man sig av en rad olika manuella mjukvaruinstallationer vilket var tidskrävande och ej standardiserat.

Med övergång till applikationspaketering säkerställs en standardiserad installation av mjukvara på PC-klient med enhetlig konfiguration som också tillser att de olika applikationerna inte hamnar i konflikt med varandra. En korrekt paketeringsstandard orsakar inte konflikter med operativsystemet eller andra applikationer.

Paketerade applikationer installeras, repareras och avinstalleras på ett automatiserat och konsekvent sätt.

Andra fördelar är att löpande uppgraderingar kan hanteras effektivare samt Total Cost of Ownership (TCO) minskar betydligt då behovet av support eller tekniker på plats minimeras.

 

Summering

Paketering är ett sätt att konfigurera installationsfilerna, säkerställa deras kompatibilitet och enklare hantera programvara på klienter. Detta för att få en standardiserad IT-miljö som kan kvalitetssäkras.

Tillbaka till bloggen