IT-skolan: Lön och fackförbund. Del 9

Kaj Boving

Lön?

Lönen för en applikations-paketerare ligger i övre spannet för en IT-konsult.

Vilket fackförbund bör jag tillhöra?

Unionen. För att bli medlem i Unionen arbetar du i det privata näringslivet i någon av de branscher där Unionen organiserar sina medlemmar. Alla tjänstemän på en arbetsplats kan vara medlemmar oavsett befattning, utbildning eller lön.

Vanliga yrken bland medlemmar i Unionen
För att bli medlem arbetar du som tjänsteman och förmodligen som:

  • projektledare
  • ingenjör
  • administratör
  • ekonom
  • it-konsult
  • tekniker
  • chef
  • säljare eller liknande

Sveriges Ingenjörer. Vem kan bli medlem? För att bli ordinarie (yrkesverksam) medlem ska du ha:

  • avlagt civil- eller högskoleingenjörsexamen om minst 180 online slots högskolepoäng, hp (120 poäng enligt det tidigare poängsystemet. 1 poäng = 1,5 hp)
  • examen som teknologie magister eller teknologie kandidat gäller också

Teknologer som har fullgjort minst 165 hp av ingenjörsutbildningen har också möjlighet att bli ordinarie medlemmar, liksom akademiker med annan teknisk-naturvetenskaplig examen på lägst fil.kand.-nivå. Du som studerar med sikte på examen inom någon ingenjörsutbildning kan bli studerandemedlem.

Tillbaka till bloggen