IT-skolan

IT-skolan: Lön och fackförbund. Del 9

Kaj Boving -

Lön? Lönen för en applikations-paketerare ligger i övre spannet för en IT-konsult. Vilket fackförbund bör jag tillhöra? Unionen. För att bli medlem i Unionen arbetar du i det privata näringslivet […]

IT-skolan: Vad betyder SCCM? Del 9

Kaj Boving -

SCCM: System Center Configuration Manager (Benämns officiellt som ConfigMgr 2012 eller ConfigMgr 2007 eller endast ConfigMgr) Dess föregående namn var: (SMS) Systems Management Server Via SCCM kan man bl. a: […]

IT-skolan: Distributionsverktyg och Applikationsportaler. Del 8

Kaj Boving -

Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) Applikationer, operativsystem, uppgraderingar samt säkerhetsuppdateringar kan installeras till individuella som grupper av PC-klienter. SpecOps Deploy Ett Active Directory-integrerat installationssystem som sköter om installationsprocessen av […]

IT-skolan: Vilka paketeringsverktyg finns det? Del 7

Kaj Boving -

Paketering i Windows Installer (MSI) – Flexera Admin Studio Innehåller verktyg/funktioner för: MSI-paketering Applikationsvirtualisering Migration av Windows operativsystem Hantering av mobila applikationer Konflikthantering av applikationer – (Symantec Wise Package Studio) […]

IT-skolan: Vilka egenskaper ska du ha som paketerare? Del 5

Kaj Boving -

Du är nyfiken och har sinne för problemlösning och tycker om att ”lägga pussel” och vara lite av en ”mysterielösare”. Du är noggrann, ansvarstagande, kvalitetsinriktad, säkerhetsmedveten, envis och tålmodig. Du […]

IT-skolan: Vad gör en paketerare? Del 3

Kaj Boving -

Tester – funktionstest Ett viktigt moment vid paketering är tester av den paketerade applikationen. Efter installation på standard-klient utför man funktionstester inloggad med användarbehörighet respektive administratörsrättighet. Kan applikationen öppnas och […]

IT-skolan: Vad gör en paketerare? Del 2.

Kaj Boving -

Ibland har man hand om hela kedjan från beställning av kravställare till paketering, testning samt utrullning till klientplattform och därefter ansvara för uppgradering, kvalitetssäkring samt supportering av installerade paket. I […]

IT-skolan: Vad är paketering? Del 1.

Kaj Boving -

Med hjälp av ett paketeringsverktyg konfigureras och “paketeras” kommersiella som företagsspecifika applikationer för att sen installeras via ett distributionsverktyg till PC-klienter eller till en virtuell miljö. Förr använde man sig […]