januari 2015

IT-skolan: Vad gör en paketerare? Del 3

Kaj Boving -

Tester – funktionstest Ett viktigt moment vid paketering är tester av den paketerade applikationen. Efter installation på standard-klient utför man funktionstester inloggad med användarbehörighet respektive administratörsrättighet. Kan applikationen öppnas och […]